Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1


bg-image

o PACIENTSKÉ ORGANIZACI PRO

Léčbu bolesti

Pacientská organizace pro léčbu bolesti, z. s., vznikla za účelem posílení možností péče o pacienty, jejich informovanosti a komunikace v oblasti zdravotnictví. Spolupracuje se Společností pro studium a léčbu bolesti, působící v rámci ČLS JEP, jejíž lékaři jsou odbornými garanty.

Vytváří a naplňuje společnou platformu, propojující další pacientské organizace a centra, kde je součástí péče o pacienta léčba bolesti. Podporuje systém sdílené péče, kdy jsou profesionálně indikovány metody, účinné při rozdílných diagnózách a postupech. Ty jsou aplikované atestovanými lékaři s odborným vzděláním, které využívají i při kontrole léčby a dohledu nad terapeuty a nelékařskými pracovníky.

Pacientská organizace nabízí členům společnou platformu pro vzájemnou výměnu informací, vytváření referencí, zprostředkování poradenství, orientace v systému zdravotní a zdravotně sociální, včetně dlouhodobé péče. Konzultuje programy a možnosti zdravotního pojištění, ozdravných, lázeňských a léčebných pobytů.Registrace nových členů

Staňte se členy
pacientské organizace pro léčbu bolesti